ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ตรวจที่ไหนได้บ้าง

คนที่เคยผ่านประสบการณ์การสมัครงานกับบริษัทต่างๆ น่าจะคุ้นเคยกับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเป็นอย่างดี เพราะทางองค์กรจะให้ผู้สมัครไปใช้ บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน แล้วนำหลักฐานมายืนยันว่าเราผ่านการตรวจมาแล้ว ซึ่งแต่ละองค์กรจะมีเกณฑ์ในการตรวจที่แตกต่างกันออกไปบ้างเล็กน้อย แต่ส่วนใหญ่แล้วพื้นฐานการตรวจจะเหมือนกัน 

เหตุผลที่ต้องมีการตรวจ

หลายคนมักจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพว่าตรวจไปเพื่ออะไร สำหรับเหตุผลที่ต้องตรวจก็เป็นเพราะว่า งานแต่ละงานมีความเสี่ยงไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานกับเครื่องจักร งานเสี่ยงอันตราย สภาพร่างกายของคนที่ทำงานกลุ่มนี้ต้องมีความพร้อมเต็มร้อยเท่านั้น จะได้ไม่เกิดอันตรายขณะทำงาน ผู้สมัครท่านใดที่ไม่ผ่านเงื่อนไขเหล่านี้ ก็จะเข้าทำงานไม่ได้ 

และที่สำคัญที่สุดของการตรวจก็คือ เพื่อให้ผู้ร่วมงานคนอื่นในองค์กร เกิดความสบายใจด้วย หากมีการตรวจมาก่อน และปรากฏว่าผู้สมัครคนนั้นเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ก็จะทำให้เพื่อนร่วมงานคนอื่นเสี่ยงที่จะติดตามไปอีก ดังนั้นตรวจสุขภาพไว้ก่อน จะเป็นการสร้างความสบายใจให้กับทุกฝ่าย 

ทำงานแล้วต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ 

บางท่านอาจจะคิดว่าเราจะตรวจสุขภาพเฉพาะก่อนที่จะเข้าทำงานครั้งเดียวก็พอ พอเข้าไปทำแล้วก็คงไม่จำเป็นต้องตรวจอีก แต่ความเป็นจริงแล้ว แม้ตอนที่เข้าไปทำงานแล้วก็ตาม ก็ยังต้องตรวจสุขภาพอีกเช่นกัน ด้วยเหตุผลที่ว่างานบางงานมีความเสี่ยงอยู่กับงานตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น 

  • ผู้ที่ทำงานกับเครื่องจักร ซึ่งเป็นงานที่มีเสียงดังตลอดเวลา เมื่อเสียงดังเกินไป ก็มักจะสร้างผลกระทบกับระบบการฟัง การใช้บริการ บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน จะช่วยให้เราทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายว่าเป็นอย่างไรบ้าง หากเกิดความเสี่ยงเกินไป ก็จะได้เปลี่ยนงานได้ทัน 
  • ทำผู้ทำงานกับสารเคมี อันนี้ถือว่าอันตรายมากที่สุด ถ้าหากมีการป้องกันที่ดี สามารถเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลย แม้จะมีการป้องกันก็ยังเสี่ยงที่จะได้รับสารเคมีจากการตกค้างได้ การตรวจสุขภาพเป็นประจำ จะช่วยให้เห็นความเปลี่ยนแปลงและความบกพร่องในร่างกายของเรา 

ตรวจสุขภาพก่อนเข้างานได้ที่ไหนบ้าง 

  • โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน ซึ่งจะเป็นสถานที่ตรวจที่จะตรวจได้ครบถ้วนตามที่ทางองค์กรระบุเอาไว้ได้ดีที่สุด และบางองค์กรก็บังคับให้ตรวจกับโรงพยาบาลอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งจะเชื่อถือได้มากกว่าการตรวจกับคลินิกที่ไม่เป็นที่รู้จัก 
  • โรงพยาบาลที่กำหนด บางครั้งทางองค์กรก็มีการกำนดเอาไว้เลยว่าผู้สมัครงานจะต้องตรวจกับโรงพยาบาลนี้เท่านั้น ซึ่งทางบริษัทจะทำข้อตกลงกับทางโรงพยาบาลไว้ก่อน 
  • คลินิกทั่วไป หากองค์กรใดไม่ได้กำหนดว่าต้องตรวจในโรงพยาบาลอย่างเดียว คุณก็สามารถเข้ารับการตรวจที่คลินิกใกล้บ้านได้ จะช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากขึ้น แต่ต้องดูว่าทางคลินิกสามารถตรวจได้ครบกับที่ทางองค์กรกำหนดมาหรือเปล่า 

ตอนนี้เราก็ได้เห็นความสำคัญของการใช้ บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ว่าสำคัญอย่างไร หากทางองค์กรเขาให้มาตรวจ เราก็ควรตรวจจริงๆ ไม่ควรไปซื้อเอาใบรับรองลายเซ็นจากแพทย์อย่างเดียว หากทำเช่นนั้น เวลาที่เกิดอะไรขึ้นมา เราจะเป็นผู้เสียหายหนักที่สุด อย่างเช่นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ